Fiskalizacija u prometu gotovinom je postupak prijavljivanja izdanih računa u nadležnu Poreznu upravu.

Račun se prijavljuje (fiskalizira) tijekom izdavanja, nakon čega mu se dodjeljuje jedinstveni broj (JIR - jedinstveni identifikator računa). JIR je dokaz uspješne fiskalizacije i služi za kontrolu ispravnosti računa. Ideja je da klijent/kupac lako može provjeriti regularnost računa slanjem JIR-a Poreznoj upravi putem Interneta ili SMS porukom.

Fiskalna kasa je računalni program za fakturiranje u maloprodaji koji je putem interneta povezan s Poreznom upravom. 

Prilikom izrade računa, prvo šalje račun u Poreznu upravu na registraciju. Tek po dobivanju potvrde od Porezne uprave i dobivanju jedinstvenog identifikatora računa (JIR), ispisuje račun na pisač.

Fiskalna blagajna se najčešće realizira kao softverski dodatak klasičnim računalnim programima za prodaju u maloprodaji i veleprodaji, koji je zadužen za komunikaciju s Poreznom upravom. 

Izdavanje računa se u aplikacijama i dalje radi na potpuno jednaki način kao i do sada, s time da ispis računa "kasni" sekundu ili dvije koliko je potrebno za registraciju računa na Poreznoj upravi.

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu su:

  • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i

  • pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit,

za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti:

  • izuzete od obveze izdavanja računa te

  • izuzete od obveze fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.

Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.

Dakle, društvo koje ostvaruje promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na račun je obveznik fiskalizacije te mora prilagoditi poslovanje kao svi obveznici fiskalizacije (prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt te istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Međutim, ako ne naplaćuje račune u gotovini, onda nije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje račune putem prilagođenih naplatnih uređaja koje dostavlja elektroničkim putem na ovjeru u Poreznu upravu te stoga nije ni obvezan nabaviti ili prilagoditi naplatni uređaj.