RGB-toneri pruža osnovne usluge fiskalizacije putem web-stranice www.besplatna-fiskalna.com svim obveznicima fiskalizacije potpuno besplatno.

RGB-toneri nije ni na koji način odgovoran za bilo kakvu moguću štetu nastalu korisniku servisa www.besplatna-fiskalna.com zbog:

  • neodgovarajućeg korištenja aplikacije
  • zloupotrebe aplikacije
  • eventualnih grešaka u radu aplikacije
  • nedostupnosti aplikacije
  • lažnog predstavljanja pri prijavi u aplikaciju

besplatna fiskalna Aplikacija www.besplatna-fiskalna.com je svim korisnicima dostupna "kakva jest" (eng. "as is") te RGB-toneri nije ni na koji način odgovoran zbog nekog mogućeg nedostatka aplikacije.

Aplikacija se redovno testira i prilagođava zakonskim promjenama te vjerujemo kako nema grešaka u aplikaciji, ali ne možemo preuzeti odgovornost da do pogrešaka u radu aplikacije nikad neće doći, kao ni zbog eventualnih tehničkih problema s bilo koje strane.

RGB-toneri jamči da će u najhitnijem roku ispraviti eventualnu grešku u radu aplikacije ili otkloniti tehnički kvar.

Svi uneseni korisnički podaci su u isključivom vlasništvu korisnika. Korisnik je odgovoran za točnost svojih podataka. Podaci u aplikaciji su kriptirani i nisu dostupni nikome osim korisniku samom. Rgb-toneri neće, i ne smije, proslijediti podatke trećim osobama niti pod kojim uvjetima.

besplatna fiskalna Podatke dostavljamo ili samom korisniku (dokaz je zahtjev sa vidljivim žigom tvrtke/obrta) ili uz sudski nalog nadležnog suda. Na izričit zahtjev korisnika korisnički podaci mogu biti izbrisani. Na korisniku je odgovornost da podatke čuva u zakonom predviđenom roku.

Postoji opcija u dodatnom modulu čijim označavanjem se apsolutno svi korisnički podaci kriptiraju korisničkom lozinkom (pa i sama lozinka). U tom slučaju niti Rgb-toneri niti itko drugi nema mogućnost dekripcije podataka - ali u slučaju gubitka ili zaboravljanja lozinke podatke više nije moguće dekriptirati. I u tom slučaju je na korisniku odgovornost da podatke čuva u zakonom predviđenom roku.