besplatna fiskalna blagajna upute BESPLATNA FISKALNA je zamišljena kao jednostavna blagajna za obrtnike i male tvrtke, sa posebnim naglaskom na jednostavno i brzo izdavanje računa. To ne znači da blagajnu ne mogu koristiti i veće tvrtke, jer aplikacija podržava rad sa više poslovnih prostora (podružnica) i više blagajni po poslovnom prostoru, ali je primarni fokus na potrebama malih klijenata.

U nastavku slijede upute kako započeti rad sa aplikacijom - od same registracije vlastitog obrta/firme i prijave poslovnog prostora Poreznoj upravi, pa sve do određivanja operatera na blagajni i izdavanja novog računa.

Aplikacija BESPLATNA FISKALNA dolazi u dvije verzije: testna (demo) i prava verzija. Testna verzija služi da isprobate aplikaciju i odlučite da li vam odgovara, bez da šaljete pravi račun u Poreznu upravu. Testna verzija se spaja na testni servis Porezne uprave i tako prijavljeni (fiskalizirani) računi se ne spremaju i ne knjiže.

Za uspješnu registraciju u sustav BESPLATNA FISKALNA potreban vam je OIB vaše firme/obrta, točna adresa vašeg poslovnog prostora i sigurnosni certifikat. Sigurnosni certifikat služi za sigurnu, kriptiranu komunikaciju sa Poreznom upravom i izdaje ga FINA (Financijska agencija). Više informacija o samoj fiskalizaciji, sigurnosnim certifikatima i načinu izdavanja certifikata potražite na sljedećim linkovima:

ssl certifikati Općenite informacije o certifikatima, informacijskim sustavima za obradu transakcija i načinu rada SSL sustava
Porezna uprava Informacije i novosti vezane uz provođenje projekta 'Fiskalizacija u prometu gotovinom'. Sva pitanja pravne ili poslovne prirode dostavljaju se na e-mail adresu fiskalizacija@porezna-uprava.hr.
FINA Informacije o izdavanju sigurnosnog certifikata. Podrška obveznicima fiskalizacije oko izdavanja certifikata se pruža na e-mail adresi certifikati-fiskalizacija@fina.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 0800 0080.